Translate

Thursday, 28 August 2014

Mesir letak garam pada luka penduduk Palestin.

Mesir letak garam pada luka penduduk Palestin (28/08/2014)

cuba menggagalkan misi kemanusiaan Malaysia ke Gaza